ร่วมเสวนาในงาน Skill expo 2023 ในหัวข้อแนวโน้มการนำเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เทศบาลศรีสุนทร | 01.09.2566 | 19

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วยนายอำนวย หลิมปานนท์ สท.เขต ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัด ทต.ศรีสุนทร และพี่น้องประชาชนตำบลศรีสุนทร เข้าร่วมงาน Skill expo 2023 พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ที่จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 21 ภูเก็ต โดยนายกอั้ม💚 ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ " แนวโน้มการนำเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด " มีนายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว ณ สวนนวมินทราชา 87 พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน) หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง