ลงพื้นที่สำรวจคลองอินทนิลเพื่อดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชต้นไม้และกิ่งไม้

เทศบาลศรีสุนทร | 29.08.2566 | 11

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร มอบหมายให้นายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายกฯ นายธนิต วุฒิสุทธิเมธาวี เลขานุการฯ นายพงศกร จินะเสนา เลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจคลองอินทนิล หมู่ที่ 1 โดยบูรณาการร่วมกับเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ในการนำผู้ต้องขังดำเนินการขุดลอก กำจัดวัชพืช ต้นไม้ กิ่งไม้ เพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลผ่านสะดวก และแก้ปัญหาลำคลองตื้นเขิน ป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง