โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลศรีสุนทร | 29.08.2566 | 25

วันนี้(29/8/66) เวลา 09.30 น.ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกทต.ศรีสุนทร มอบหมายให้นายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการร่วมในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้ นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรเข้าร่วมฝึกอบรม เป็นแกนนำนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อมตำบลศรีสุนทร เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น อีกทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบ ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และให้เยาวชนเกิดแนวคิด วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง