โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารสู่มารตฐานอาหารปลอดภัย

เทศบาลศรีสุนทร | 23.08.2566 | 14

วันนี้(23/8/66) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมตูร์ เดอ ภูเก็ต นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร มอบหมายให้ นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายก ทต.ศรีสุนทร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารสู่มารตฐานอาหารปลอดภัย ประจำปี 2566 โดยมีนายบุญญฤทธิ์ พรมแดน รองปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมร่วมในพิธีเปิด การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหาร ความรู้ด้านกฎหมาย ฝึกปฏิบัติการตรวจสารปนเปื้อนและสารห้ามในอาหาร และเพื่อยกระดับสถานประกอบร้านอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ปลอดภัย(clean food good taste) สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบการของตนเองให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอาหารได้

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง