การขับเคลื่อนและการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต_โดดเด่น

เทศบาลศรีสุนทร | 22.08.2566 | 2

วันนี้(22/8/66) เวลา 13.30 น. ที่ สสจ.ภูเก็ต นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร มอบหมายให้นายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายก ทต.ศรีสุนทร เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการค้นหา คัดกรอง ดูแล ส่งต่อผู้มีความผิดปกติเข้ารับการรักษา และเฝ้าระวังกลุ่มที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงต่อชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตที่โดดเด่น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง