ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสุนทร ติดตามการทำงานของแต่ละฝ่ายเพื่อพัฒนาตำบลศรีสุนทร

เทศบาลศรีสุนทร | 21.08.2566 | 14

วันนี้(21/8/66) นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วยนายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายกฯ นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกฯ นายธนิต วุฒิสุทธิเมธาวี เลขานุการฯ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสุนทรประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อติดตามการทำงานของแต่ละกองในการพัฒนาตำบลศรีสุนทร ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ และมอบนโยบายเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนตำบลศรีสุนทร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง