เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการบ้านเมือง

เทศบาลศรีสุนทร | 21.08.2566 | 16

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร มอบหมายให้ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการใช้งานกับของบริหารจัดการบ้านเมือง (Traffy Fondue)เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมประชุมทุกหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง