ลงพื้นที่มอบรถเข็นให้กับผู้พิการ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เทศบาลศรีสุนทร | 17.08.2566 | 22

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร มอบหมายให้นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกฯ นายธนิต วุฒิสุทธิเมธาวี เลขานุการฯ ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ และนางสาวเสาวลักษณ์ จงหวัง รษก ผอ.กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบรถวีลแชร์ ให้กับ นางบูล แซ่ลิ่ม ผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ 6 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้พิการจะได้นำรถเข็นวีลแชร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง