ลงพื้นที่พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่รับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

เทศบาลศรีสุนทร | 16.08.2566 | 24

วันนี้(16/8/66) นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วยนายธนิต วุฒิสุทธิเมธาวี เลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ พบปะ พูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ รับฟังความคิดเห็น และปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในซอยหลังตลาดนัดท่าเรือ หมูที่ 5 พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง