โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนประจำปี2566

เทศบาลศรีสุนทร | 10.08.2566 | 19

10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกทต.ศรีสุนทรฯ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ทนน้ำ ,นายอำนวย หลิมปานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนประจำปี 2566 ณ วัดท่าเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร โดยมี ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร กล่าวรายงานการเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และให้ความรู้การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนผู้ซึ่งจะเป็นอนาคตของตำบลศรีสุนทร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง