ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกคลองซอยบ่อสวนแตง

เทศบาลศรีสุนทร | 09.08.2566 | 15

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร มอบหมายให้ นายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายก ทต.ศรีสุนทร นายพงศกร จินะเสนา เลขานุการสภาฯ และนายวิเชียร คะหะปะนะ สมาชิกสภา ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกคลอง บริเวณซอยลิพอนบางกอก 10 (ซอยบ่อสวนแตง) หมู่ที่ 2 โดยได้รับการอนุเคราะห์เครื่องจักรจาก อบจ.ภูเก็ต ขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืชที่ปกคลุมลำคลอง เปิดทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาลำคลองตื้นเขิน น้ำไหลได้สะดวก และป้องกันน้ำท่วม

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง