ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนพร้อมก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ซอยบางขาม-ควนตาแทน หมู่ที่ 2 เพื่อให้น้ำไหลสะดวก ป้องกันน้ำท่วมขังระยะยาว และลงพื้นที่ ติดตามการขุดลอกคลอง บริเวณซอยลิพอนบางกอก 10 (ซอยบ่อสวนแตง) หมู่ที่ 2

เทศบาลศรีสุนทร | 08.08.2566 | 15

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วย นายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายก ทต.ศรีสุนทร นายธนิต สุทธิวุฒิเมธาวี เลขานุการนายกฯ และสมาชิกสภา ✅ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนพร้อมก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ซอยบางขาม-ควนตาแทน หมู่ที่ 2 เพื่อให้น้ำไหลสะดวก ป้องกันน้ำท่วมขังระยะยาว ✅ลงพื้นที่ ติดตามการขุดลอกคลอง บริเวณซอยลิพอนบางกอก 10 (ซอยบ่อสวนแตง) หมู่ที่ 2 โดยได้รับการอนุเคราะห์เครื่องจักรจาก อบจ.ภูเก็ต ขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืชที่ปกคลุมลำคลอง เปิดทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาลำคลองตื้นเขิน น้ำไหลได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง