ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy)

เทศบาลศรีสุนทร | 03.04.2566 | 1

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy เพื่อสร้างและปลุกจิตสำนึกวัฒนธรรมองค์กร รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อันใดจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง