พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เทศบาลศรีสุนทร | 03.04.2565 | 1

เมื่อวันที่(3/4/65) เวลา 08.30 น. ที่วัดม่าหนิก นายกเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร มอบหมายให้นายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายณรงค์ ก่ออินทร์ ประธานสภาเทศบาลฯ นายพงศกร จินะเสนา เลขานุการสภาฯ นายอำนวย หลิมปานนท์ สมาชิกสภา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในพิธี

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง