มอบเครื่องปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจละศีลอดในเดือนรอมฎอน

เทศบาลศรีสุนทร | 04.04.2565 | 5

วันนี้(4/4/65) เวลา 13.00 น. นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วย นายธวัชชัย ปิ่นชัยศิริ กำนันตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เยี่ยมเยือนพบปะพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรพร้อมทั้งมอบเครื่องปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจละศีลอดในเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 (พ.ศ. 2565) ตามโครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2565 สำหรับปัจจัยในการมอบให้กับพี่น้องมุสลิมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผลอินทผาลัย ข้าวสาร น้ำตาลทราย ชา กาแฟ น้ำมัน น้ำผลไม้ น้ำดื่ม และอื่นๆอีกหลายรายการมอบให้กับมัสยิดต่างในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรจำนวน 5 แห่ง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง