กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เทศบาลศรีสุนทร | 07.12.2564 | 10

No online PDF viewer installed

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่วัดเทพวนาราม นายบัญชา ธนูอินทร์ นายกอำเภอถลาง พร้อมด้วยนายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการอำเภอถลาง ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาอำเภอถลางร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2565 ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่ศาสนสถานวัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก)” ณ บริเวณหน้าพระมหาธาตุเจดีย์ วัดเทพวนาราม หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง