ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านสกัดช่วง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

เทศบาลศรีสุนทร | 30.12.2564 | 0

วันที่ 30 มกราคม 2565 นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยสมาชิกสภาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบเครื่องดื่มและให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชรบ. อสม.และเจ้าหน้าที่ประจำด่านสกัดป้อมท่าเรือ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 #เพราะศรีสุนทร____คือ__บ้าน #ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง