เปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคี "ตรุษจีนคัพ" ครั้งที่ 27 ประจำปี 2565

เทศบาลศรีสุนทร | 01.02.2565 | 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมท่าเรือ นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร มอบหมายให้นายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคี "ตรุษจีนคัพ" ครั้งที่ 27 ประจำปี 2565 มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และนักกีฬาเข้าร่วม

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง