วันดินโลกประจำปี 2564

เทศบาลศรีสุนทร | 25.12.2564 | 0

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนตำบลศรีสุนทร ร่วมพิธีเปิดแล้วร่วมชมนิทรรศการในงานวันดินโลก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี2564 โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าสวนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนจังหวัดภูเก็ตร่วมในพิธี

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง