ติดตามหน้างานผ่านวีดีโอคอล

เทศบาลศรีสุนทร | 12.01.2565 | 0

12/1/2565 นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกทต.ศรีสุนทร วีดีโอคอล ติดตามงานจากนายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายกฯและ สท.เขต ที่ลงพื้นที่ ✅ พูดคุยสอบถามรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน ✅ เร่งงานผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.ซอยในบ้าน (หลังศาลเจ้าท่าเรือ) ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ม.3 ต.ศรีสุนทร ✅ ตัดกิ่งไม้ที่ล้ำมาบนถนนสาธารณะ ซอยหลักเมือง หมู่ 3 ต.ศรีสุนทร

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง