แสดง 61 ถึง 80 จาก 205 (11 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
15.11.2565 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 187
15.11.2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 190
15.11.2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 188
02.11.2565 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 185
05.10.2565 บัญชีรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ผ่านช่องทางของเทศบาลตำบลศรีสุนทร) 135
05.10.2565 ประกาศในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไม่มีข้าราชการถูกดำเนินการทางวินัย 114
05.10.2565 ประกาศในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไม่มีการถูกชี้มูลความผิด 109
05.10.2565 การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 122
04.10.2565 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๖๕ 187
03.10.2565 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 174
30.09.2565 รายงานผลการดำเนินการกรณี นางสาวศรันพร ไตรวิทญ์สกุล ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ทะลักเข้าที่พักอาศัย 117
23.09.2565 รายงานผลการดำเนินงานกรณีการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารรุกล้ำถนนสาธารณประโยชน์บริเวณ บริษัท ภูเก็ต บ้านสบายและที่ดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสุนทร 122
22.09.2565 รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ในการทิ้งขยะมลพิษในเขตพื้นที่ชุมชน 110
07.09.2565 รายงานผลการตรวจสอบการขอความช่วยเหลือกรณี นางสาวศรันพร ไตรวิทญ์สกุล ได้รับความเดือดร้อนกรณีน้ำท่วมไหลทะลักเข้าท่วมที่พักอาศัย 99
05.09.2565 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 175
31.08.2565 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าของที่ดินข้างเคียงปล่อยน้ำไหลเข้าที่ดินผู้ร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อน บริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 100
19.08.2565 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๕ 278
03.08.2565 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 180
04.07.2565 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 177
20.06.2565 รายงานผลการตรวจสอบกรณี ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำไหลบนถนน นายปิยวัฒน์ ธีรพงศ์วิษณุพร 106
15.11.2565

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.11.2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ไม่ระบุชื่อไฟล์
15.11.2565

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ไม่ระบุชื่อไฟล์
02.11.2565

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.10.2565

บัญชีรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ผ่านช่องทางของเทศบาลตำบลศรีสุนทร)

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.10.2565

ประกาศในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไม่มีข้าราชการถูกดำเนินการทางวินัย

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.10.2565

ประกาศในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไม่มีการถูกชี้มูลความผิด

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.10.2565

การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.10.2565

ประกาศ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.10.2565

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
30.09.2565

รายงานผลการดำเนินการกรณี นางสาวศรันพร ไตรวิทญ์สกุล ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ทะลักเข้าที่พักอาศัย

ไม่ระบุชื่อไฟล์
23.09.2565

รายงานผลการดำเนินงานกรณีการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารรุกล้ำถนนสาธารณประโยชน์บริเวณ บริษัท ภูเก็ต บ้านสบายและที่ดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสุนทร

ไม่ระบุชื่อไฟล์
22.09.2565

รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ในการทิ้งขยะมลพิษในเขตพื้นที่ชุมชน

ไม่ระบุชื่อไฟล์
07.09.2565

รายงานผลการตรวจสอบการขอความช่วยเหลือกรณี นางสาวศรันพร ไตรวิทญ์สกุล ได้รับความเดือดร้อนกรณีน้ำท่วมไหลทะลักเข้าท่วมที่พักอาศัย

ไม่ระบุชื่อไฟล์
05.09.2565

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
31.08.2565

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าของที่ดินข้างเคียงปล่อยน้ำไหลเข้าที่ดินผู้ร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อน บริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไม่ระบุชื่อไฟล์
19.08.2565

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
03.08.2565

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
04.07.2565

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ไม่ระบุชื่อไฟล์
20.06.2565

รายงานผลการตรวจสอบกรณี ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำไหลบนถนน นายปิยวัฒน์ ธีรพงศ์วิษณุพร

ไม่ระบุชื่อไฟล์

แสดง 61 ถึง 80 จาก 205 (11 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง