หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 813
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองหลังสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 763
11.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 768
10.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 740
10.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 746
10.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 765
10.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร - 5258 ภูเก็ต (เช็คระยะ 110,000 กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 725
09.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำประปา บางมะรวน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 696
08.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 772
08.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำประปา (ขนาด 3 HP) หมู่ที่ 1 ในคลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 730
03.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 735
03.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 731
03.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 724
13.08.2563 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563) 760
07.08.2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ซอยนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 728
07.08.2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางขาม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 698
07.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าระบายสีฟ้า-ขาว พร้อมผ้า บริเวณหน้ารั้วเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 788
07.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 786
07.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏ หมายเลข สศ 420-62-0076 และ 420-62-0077 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 832
07.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 819
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/9/63 ครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองหลังสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/9/2563 ขุดลอกคลองหลังเทศบาล
11.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/9/63 ซ่อมหลังคาศาลาม.6
10.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/9/63 วัสดุประปา 35 รายการ
10.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/9/2563 วัสดุก่อสร้าง 10 รายการ
10.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/9/2563 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ
10.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร - 5258 ภูเก็ต (เช็คระยะ 110,000 กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2/10/2563 จ้างบำรุงรักษา กร-5258 ภูเก็ต
09.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำประปา บางมะรวน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9/9/2563 ซ่อมปั๊มบางมะรวน
08.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/9/2563 ประกาศวัสดุประปา 2 รายการ
08.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำประปา (ขนาด 3 HP) หมู่ที่ 1 ในคลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8/9/2563 วัสดุประปา ขนาด 3 HP
03.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3/9/2563 วัสดุคอม 7 รายการ
03.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/9/2563 วัสดุไฟฟ้า 3 รายการ
03.09.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/9/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ
13.08.2563

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563)

14/8/2563 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เดือน ก.ค. 2563
07.08.2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ซอยนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7/8/2563 ถนนซ.นาโพธิ์
07.08.2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางขาม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7/8/2563 คูระบายน้ำ ซ.บางขาม
07.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าระบายสีฟ้า-ขาว พร้อมผ้า บริเวณหน้ารั้วเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/8/2563 จ้างผูกผ้าฟ้า-ขาว
07.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/8/2563 ไวนิลพระพันปี
07.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏ หมายเลข สศ 420-62-0076 และ 420-62-0077 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/8/2563 เครื่องปรับอาการศพด.
07.08.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/8/2563 อุปกรณ์เฝ้าระวังโคโรน่า

แสดง 141 ถึง 160 จาก 471 (24 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง