หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
21.11.2559 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำคสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยชีเลื้อย หมู่ที่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1124
21.11.2559 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 1006
27.09.2559 ประกาศแก้ไขราครากลางโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยทุ่งนาเคียน 1 และ 2หมู๋ที่ 5 1282
23.09.2559 ประกาศ แก้ไขเอกสารสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม ซอยบ้านกล้วย หมู่ที่ 1 1177
19.09.2559 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยมซอยบ้านกล้วย หมู่ที่ 1 1163
15.09.2559 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องครัวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 1009
15.09.2559 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานท่าเทียบเรือพร้อมทางขึ้น-ลง หมู่ที่ 3 1128
15.09.2559 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อ คสล.พร้อมท่อพัก ซอยทุ่งจีน 1และ 2 หมู่ที่ 5 1221
13.09.2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการริมทางสะอาดตา ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร 1145
13.09.2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการริมทางสะอาดตา ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุนทร 1112
13.09.2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการริมทางสะอาดตา ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร 1055
21.11.2559

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำคสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยชีเลื้อย หมู่ที่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

21/11/2559 ซอยชีเลื้อย
21.11.2559

สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน

21/11/2559 รถคลัง
27.09.2559

ประกาศแก้ไขราครากลางโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยทุ่งนาเคียน 1 และ 2หมู๋ที่ 5

27/9/59 แก้ไขราคากลางโครงการวางท่อ คสล.พร้อมท่อพัก
23.09.2559

ประกาศ แก้ไขเอกสารสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม ซอยบ้านกล้วย หมู่ที่ 1

23/9/59 แก้ไขเอกสารโครงการซ่อมแซมถนนวางท่อลอดเหลี่ยมบ้านกล้วย
19.09.2559

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยมซอยบ้านกล้วย หมู่ที่ 1

15/9/59 วางท่อหลอดเหลี่ยมซอยบ้านกล้วย
15.09.2559

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องครัวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

15/9/59 สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องครัวพร้อมติตตั้งอุปกรณ์ ร.อนุบาล
15.09.2559

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานท่าเทียบเรือพร้อมทางขึ้น-ลง หมู่ที่ 3

17/9/59 ก่อสร้างทางลาดขึ้นลง บ้านท่าเรือ ม.3
15.09.2559

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อ คสล.พร้อมท่อพัก ซอยทุ่งจีน 1และ 2 หมู่ที่ 5

17/9/59 โครงการก่อสร้าง ท่อพัก คสล.ซอยทุ่งจีน 1-2
13.09.2559

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการริมทางสะอาดตา ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร

14/9/59 โครงการริมทางสะอาดตา หมูที่ 5 59
13.09.2559

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการริมทางสะอาดตา ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุนทร

14/9/59 โครงการริมทางสะอาดตา หมูที่ 6 59
13.09.2559

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการริมทางสะอาดตา ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร

14/9/59 โครงการริมทางสะอาดตา หมูที่ 8 58

แสดง 461 ถึง 471 จาก 471 (24 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง