กลุ่มเครื่องแกง

ที่ตั้ง บ้านม่าหนิก หมู่ ๗ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ผลิตภัณฑ์ เครื่องแกง ติดต่อ คุณสมถวิล ทรงยศ โทร๐๘๖-๙๔๖๑๔๒๔

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง