แสดง 41 ถึง 60 จาก 94 (5 หน้า)

หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
12.02.2565 ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ 253
12.02.2565 ประกาศ มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐป 263
12.02.2565 ระกาศเจตจำนงสุรจิตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๔(๒) 252
12.02.2565 คู่มือนิติกร ว่าด้วยการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 244
12.02.2565 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ 266
12.02.2565 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ 246
12.02.2565 รายงานผลการประเมิณ ITA ประจำปี ๒๕๖๔ 247
12.02.2565 ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานรัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 236
12.02.2565 รายงานผลการประเมิณ ITA ประจำปี ๒๕๖๓ 253
12.02.2565 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๒ 237
12.02.2565 รายงานผลการประเมิน ประจำปี ๒๕๖๒ 238
12.02.2565 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๑ 239
12.02.2565 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(รอบ ๑๒ เดือน) 241
12.02.2565 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(รอบ ๑๒ เดือน) 257
12.02.2565 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(รอบ ๖ เดือน) 265
12.02.2565 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบประจำปี ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) 260
12.02.2565 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน 281
12.02.2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 236
12.02.2565 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน 259
12.02.2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ 250
12.02.2565

ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ

ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ
12.02.2565

ประกาศ มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐป

ประกาศ มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐป
12.02.2565

ระกาศเจตจำนงสุรจิตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๔(๒)

ระกาศเจตจำนงสุรจิตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๔(๒)
12.02.2565

คู่มือนิติกร ว่าด้วยการร้องเรียน/ร้องทุกข์

คู่มือนิติกร ว่าด้วยการร้องเรียน/ร้องทุกข์
12.02.2565

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑
12.02.2565

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒
12.02.2565

รายงานผลการประเมิณ ITA ประจำปี ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมิณ ITA ประจำปี ๒๕๖๔
12.02.2565

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานรัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานรัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
12.02.2565

รายงานผลการประเมิณ ITA ประจำปี ๒๕๖๓

รายงานผลการประเมิณ ITA ประจำปี ๒๕๖๓
12.02.2565

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๒

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๒
12.02.2565

รายงานผลการประเมิน ประจำปี ๒๕๖๒

รายงานผลการประเมิน ประจำปี ๒๕๖๒
12.02.2565

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๑
12.02.2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(รอบ ๑๒ เดือน)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(รอบ ๑๒ เดือน)
12.02.2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(รอบ ๑๒ เดือน)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(รอบ ๑๒ เดือน)
12.02.2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(รอบ ๖ เดือน)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(รอบ ๖ เดือน)
12.02.2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบประจำปี ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบประจำปี ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)
12.02.2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
12.02.2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
12.02.2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน
12.02.2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒

แสดง 41 ถึง 60 จาก 94 (5 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง