หัวข้อประกาศ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
23.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1035
23.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ห้องประชุมสภา หมายเลขครุภัณฑ์ 401 - 55 - 0559 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 839
23.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 492 - 59 - 0055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 830
23.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกระจกไฟฟ้าของรถหมายเลขทะเบียน กค 970 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 818
23.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 814
23.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 984
23.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 819
23.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องอากาศ (ห้องปลัดเทศบาล) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 830
23.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 646
23.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟไซเรนและกล่องสัญญาณไฟไซเรนและกล่องสัญญาณเสียงของไฟไซเรน ของรถหมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๘ ๐๐๐๙ 623
23.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้ม และซ่อมปั้มหอยโข่ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 678
23.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้คอนโทร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 597
22.05.2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนริมคลองบางพอน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 659
22.05.2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหนังชวนอุทิศ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 664
21.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องรองนายกเทศมนตรี หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420 58 0012 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 838
21.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางรถราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 830
21.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโปรเจคเตอร์ห้องประชุมสภาเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 946
21.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1000
21.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยางนอก - ยางในและตรวจเช็คสภาพทั่วไปจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 824
21.05.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (CD-R) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 827
23.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 วัสดุคอม 2
23.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ห้องประชุมสภา หมายเลขครุภัณฑ์ 401 - 55 - 0559 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 เก้าอี้ห้องประชุมสภา
23.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 492 - 59 - 0055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ
23.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกระจกไฟฟ้าของรถหมายเลขทะเบียน กค 970 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 กระจกไฟฟ้า
23.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 วัสดุคอม3
23.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 วัสดุไฟฟ้า2
23.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61วัสดุสำนักงาน
23.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องอากาศ (ห้องปลัดเทศบาล) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 แอร์ห้องปลัด
23.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/6/61 ซื้อวัสดุวันต้นไม้
23.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟไซเรนและกล่องสัญญาณไฟไซเรนและกล่องสัญญาณเสียงของไฟไซเรน ของรถหมายเลขทะเบียน กว ๑๐๕๕ ภูเก็ต หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๘ ๐๐๐๙

12/6/61 ซ่อมไซเรน 1055
23.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้ม และซ่อมปั้มหอยโข่ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/6/61 ซ่อมมอเตอร์ปั้ม 1 ชุด
23.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้คอนโทร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/6/61 ซ่อมตู้คอนโทร 1 เครื่อง
22.05.2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนริมคลองบางพอน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

22/5/61ประกวดราคาสร้างเขื่อน
22.05.2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหนังชวนอุทิศ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22/5/61 ประกวดราคาจ้าง คสล.คูระบายน้ำ
21.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องรองนายกเทศมนตรี หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420 58 0012 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/2561 ซ่อมแอร์ห้องรองนายก
21.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางรถราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/2561 จ้างปะยาง
21.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโปรเจคเตอร์ห้องประชุมสภาเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 โปรเจคเตอร์ห้องประชุม
21.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 เครื่องปรับอากาศแยกชิ้นส่วน
21.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยางนอก - ยางในและตรวจเช็คสภาพทั่วไปจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
21.05.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (CD-R) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/5/61 แผ่นCDR

แสดง 4421 ถึง 4440 จาก 4838 (242 หน้า)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง