ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้ หมู่ ๕

ที่ตั้ง บ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ ๕ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ได้แก่ ไตปลาแห้ง ปลาถ้ำ เครื่องข้าวยำ น้ำพริกแม่ปรีดา น้ำยาอเนกประสงค์ ดอกไม้รีไซเคิล ผ้าเพ็นท์ ติดต่อ คุณอำพร ผสมทรัพย์ โทร ๐๘๑-๘๙๑๗๐๙๑

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง