ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๒

ที่ตั้ง บ้านลิพอนบางกอก หมู่ที่ ๒ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ผลิตภัณฑ์กลุ่ม ไม้กวาดดอกอ้อ น้ำพริกตะไคร้ ติดต่อ คุณณิภาชา พรหมศรี โทร ๐๘๙-๖๕๐๒๗๙๔

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง