ข่าวกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลา วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 หัวข้อ : พิธีวางพวงมาลา วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
จำนวนภาพ : 17 รูป
จำนวนผู้ชม : 458
วันที่ลง : 09/03/2558
อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2/ 2558 พื้นที่ตำบลศรีสุนทร หัวข้อ : อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2/ 2558 พื้นที่ตำบลศรีสุนทร
จำนวนภาพ : 29 รูป
จำนวนผู้ชม : 254
วันที่ลง : 26/02/2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 หัวข้อ : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
จำนวนภาพ : 45 รูป
จำนวนผู้ชม : 295
วันที่ลง : 12/01/2558
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ : ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จำนวนภาพ : 9 รูป
จำนวนผู้ชม : 211
วันที่ลง : 29/12/2557
 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 หัวข้อ : กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
จำนวนภาพ : 68 รูป
จำนวนผู้ชม : 199
วันที่ลง : 08/12/2557
ประเพณีลอยกระทง "คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน Vol 3" ประจำปี ๒๕๕๗ หัวข้อ : ประเพณีลอยกระทง "คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน Vol 3" ประจำปี ๒๕๕๗
จำนวนภาพ : 152 รูป
จำนวนผู้ชม : 361
วันที่ลง : 07/11/2557
งานแถลงข่าว "การจัดงานลอยกระทงคิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน" หัวข้อ : งานแถลงข่าว "การจัดงานลอยกระทงคิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน"
จำนวนภาพ : 70 รูป
จำนวนผู้ชม : 350
วันที่ลง : 21/10/2557
โครงการ “เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมกับ อำเภอถลาง พบประชาชน 2557 หัวข้อ : โครงการ “เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมกับ อำเภอถลาง พบประชาชน 2557
จำนวนภาพ : 17 รูป
จำนวนผู้ชม : 434
วันที่ลง : 26/08/2557
การแข่งขันเซปักตะกร้อและตะกร้อวงลีลา ทต.ศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 หัวข้อ : การแข่งขันเซปักตะกร้อและตะกร้อวงลีลา ทต.ศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
จำนวนภาพ : 29 รูป
จำนวนผู้ชม : 840
วันที่ลง : 25/08/2557
จกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา หัวข้อ : จกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
จำนวนภาพ : 49 รูป
จำนวนผู้ชม : 178
วันที่ลง : 12/08/2557
โครงการ วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลยาเสพติด หัวข้อ : โครงการ วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลยาเสพติด
จำนวนภาพ : 30 รูป
จำนวนผู้ชม : 1382
วันที่ลง : 05/08/2557
เทศบาลตำบลศรีสุนทร  จัดเวทีเสวนารวบรวมข้อมูลสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศ หัวข้อ : เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดเวทีเสวนารวบรวมข้อมูลสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศ
จำนวนภาพ : 34 รูป
จำนวนผู้ชม : 238
วันที่ลง : 15/07/2557
กิจกรรมว้นไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศพด.ศรีสุนทร ปี 2557 หัวข้อ : กิจกรรมว้นไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศพด.ศรีสุนทร ปี 2557
จำนวนภาพ : 48 รูป
จำนวนผู้ชม : 539
วันที่ลง : 03/07/2557
ผู้ว่าฯ ภูเก็ตลงพื้นที่การจัดระเบียบการค้าขายริมถนนนอนุสาวรีย์ หัวข้อ : ผู้ว่าฯ ภูเก็ตลงพื้นที่การจัดระเบียบการค้าขายริมถนนนอนุสาวรีย์
จำนวนภาพ : 21 รูป
จำนวนผู้ชม : 207
วันที่ลง : 02/07/2557
“กิจกรรมค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดี” ประจำปี 2557 หัวข้อ : “กิจกรรมค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดี” ประจำปี 2557
จำนวนภาพ : 21 รูป
จำนวนผู้ชม : 240
วันที่ลง : 01/07/2557
มอบสิ่งของเดือนรอมฎอน ประจำปี 2557 หัวข้อ : มอบสิ่งของเดือนรอมฎอน ประจำปี 2557
จำนวนภาพ : 6 รูป
จำนวนผู้ชม : 222
วันที่ลง : 27/06/2557
กิจกรรมทำความสะอาดเกาะกลางและสองข้างทางถนนเทพกระษัตรี หัวข้อ : กิจกรรมทำความสะอาดเกาะกลางและสองข้างทางถนนเทพกระษัตรี
จำนวนภาพ : 29 รูป
จำนวนผู้ชม : 266
วันที่ลง : 25/06/2557
โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร หัวข้อ : โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร
จำนวนภาพ : 47 รูป
จำนวนผู้ชม : 248
วันที่ลง : 14/05/2557
ตำบลศรีสุนทรตำบลแห่งความปลอดภัยทางถนน หัวข้อ : ตำบลศรีสุนทรตำบลแห่งความปลอดภัยทางถนน
จำนวนภาพ : 9 รูป
จำนวนผู้ชม : 145
วันที่ลง : 17/04/2557
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 หัวข้อ : กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
จำนวนภาพ : 91 รูป
จำนวนผู้ชม : 247
วันที่ลง : 11/04/2557
 
 
แสดง 41 ถึง 60 จาก 87 (5 หน้า)