ข่าวกิจกรรม
งานแถลงข่าว "การจัดงานลอยกระทงคิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน" หัวข้อ : งานแถลงข่าว "การจัดงานลอยกระทงคิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน"
จำนวนภาพ : 70 รูป
จำนวนผู้ชม : 339
วันที่ลง : 21/10/2557
โครงการ “เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมกับ อำเภอถลาง พบประชาชน 2557 หัวข้อ : โครงการ “เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมกับ อำเภอถลาง พบประชาชน 2557
จำนวนภาพ : 17 รูป
จำนวนผู้ชม : 421
วันที่ลง : 26/08/2557
การแข่งขันเซปักตะกร้อและตะกร้อวงลีลา ทต.ศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 หัวข้อ : การแข่งขันเซปักตะกร้อและตะกร้อวงลีลา ทต.ศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
จำนวนภาพ : 29 รูป
จำนวนผู้ชม : 817
วันที่ลง : 25/08/2557
จกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา หัวข้อ : จกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
จำนวนภาพ : 49 รูป
จำนวนผู้ชม : 167
วันที่ลง : 12/08/2557
โครงการ วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลยาเสพติด หัวข้อ : โครงการ วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลยาเสพติด
จำนวนภาพ : 30 รูป
จำนวนผู้ชม : 1357
วันที่ลง : 05/08/2557
เทศบาลตำบลศรีสุนทร  จัดเวทีเสวนารวบรวมข้อมูลสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศ หัวข้อ : เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดเวทีเสวนารวบรวมข้อมูลสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศ
จำนวนภาพ : 34 รูป
จำนวนผู้ชม : 227
วันที่ลง : 15/07/2557
กิจกรรมว้นไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศพด.ศรีสุนทร ปี 2557 หัวข้อ : กิจกรรมว้นไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศพด.ศรีสุนทร ปี 2557
จำนวนภาพ : 48 รูป
จำนวนผู้ชม : 522
วันที่ลง : 03/07/2557
ผู้ว่าฯ ภูเก็ตลงพื้นที่การจัดระเบียบการค้าขายริมถนนนอนุสาวรีย์ หัวข้อ : ผู้ว่าฯ ภูเก็ตลงพื้นที่การจัดระเบียบการค้าขายริมถนนนอนุสาวรีย์
จำนวนภาพ : 21 รูป
จำนวนผู้ชม : 199
วันที่ลง : 02/07/2557
“กิจกรรมค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดี” ประจำปี 2557 หัวข้อ : “กิจกรรมค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดี” ประจำปี 2557
จำนวนภาพ : 21 รูป
จำนวนผู้ชม : 228
วันที่ลง : 01/07/2557
มอบสิ่งของเดือนรอมฎอน ประจำปี 2557 หัวข้อ : มอบสิ่งของเดือนรอมฎอน ประจำปี 2557
จำนวนภาพ : 6 รูป
จำนวนผู้ชม : 208
วันที่ลง : 27/06/2557
กิจกรรมทำความสะอาดเกาะกลางและสองข้างทางถนนเทพกระษัตรี หัวข้อ : กิจกรรมทำความสะอาดเกาะกลางและสองข้างทางถนนเทพกระษัตรี
จำนวนภาพ : 29 รูป
จำนวนผู้ชม : 254
วันที่ลง : 25/06/2557
โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร หัวข้อ : โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร
จำนวนภาพ : 47 รูป
จำนวนผู้ชม : 225
วันที่ลง : 14/05/2557
ตำบลศรีสุนทรตำบลแห่งความปลอดภัยทางถนน หัวข้อ : ตำบลศรีสุนทรตำบลแห่งความปลอดภัยทางถนน
จำนวนภาพ : 9 รูป
จำนวนผู้ชม : 134
วันที่ลง : 17/04/2557
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 หัวข้อ : กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
จำนวนภาพ : 91 รูป
จำนวนผู้ชม : 237
วันที่ลง : 11/04/2557
ปิดสนาม เทศบาลตำบลศรีสุนทร คัพ ครั้งที่ 3 หัวข้อ : ปิดสนาม เทศบาลตำบลศรีสุนทร คัพ ครั้งที่ 3
จำนวนภาพ : 26 รูป
จำนวนผู้ชม : 234
วันที่ลง : 24/03/2557
พิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2557 หัวข้อ : พิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2557
จำนวนภาพ : 27 รูป
จำนวนผู้ชม : 602
วันที่ลง : 14/03/2557
พิธีบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร  ประจำปี 2557 หัวข้อ : พิธีบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2557
จำนวนภาพ : 49 รูป
จำนวนผู้ชม : 727
วันที่ลง : 11/03/2557
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบล         ศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 หัวข้อ : การแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบล ศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
จำนวนภาพ : 38 รูป
จำนวนผู้ชม : 610
วันที่ลง : 04/03/2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 หัวข้อ : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
จำนวนภาพ : 27 รูป
จำนวนผู้ชม : 246
วันที่ลง : 14/01/2557
จัดกิจกรรม “เทศบาลตำบลศรีสุนทร” สัมพันธ์ ประจำปี 2556 หัวข้อ : จัดกิจกรรม “เทศบาลตำบลศรีสุนทร” สัมพันธ์ ประจำปี 2556
จำนวนภาพ : 71 รูป
จำนวนผู้ชม : 433
วันที่ลง : 24/12/2556
 
 
แสดง 41 ถึง 60 จาก 81 (5 หน้า)