ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 87 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ : กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 87 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
จำนวนภาพ : 82 รูป
จำนวนผู้ชม : 8
วันที่ลง : 08/08/2561
การแข่งขัน เซปักตระกร้อและตะกร้อวงลีลา เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 6 หัวข้อ : การแข่งขัน เซปักตระกร้อและตะกร้อวงลีลา เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 6
จำนวนภาพ : 21 รูป
จำนวนผู้ชม : 11
วันที่ลง : 19/07/2561
มอบปัจจัย สนับสุนนกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี 2561 หัวข้อ : มอบปัจจัย สนับสุนนกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี 2561
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 42
วันที่ลง : 08/05/2561
โครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพดี ชาวศรีสุนทร หัวข้อ : โครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพดี ชาวศรีสุนทร
จำนวนภาพ : 28 รูป
จำนวนผู้ชม : 46
วันที่ลง : 25/04/2561
เปิดสนามฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลศรีสุนทร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 หัวข้อ : เปิดสนามฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลศรีสุนทร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
จำนวนภาพ : 32 รูป
จำนวนผู้ชม : 113
วันที่ลง : 19/03/2561
ศรีสุนทรมินิมาราธอนครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 หัวข้อ : ศรีสุนทรมินิมาราธอนครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
จำนวนภาพ : 32 รูป
จำนวนผู้ชม : 144
วันที่ลง : 31/01/2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 หัวข้อ : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
จำนวนภาพ : 25 รูป
จำนวนผู้ชม : 130
วันที่ลง : 15/01/2561
ปิดสนามฟุตบอล 7 คน ศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 หัวข้อ : ปิดสนามฟุตบอล 7 คน ศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
จำนวนภาพ : 1 รูป
จำนวนผู้ชม : 129
วันที่ลง : 23/08/2560
โครงการอบรมจริยธรรม แก่เยาวชน ปรจำปี 2560 หัวข้อ : โครงการอบรมจริยธรรม แก่เยาวชน ปรจำปี 2560
จำนวนภาพ : 19 รูป
จำนวนผู้ชม : 150
วันที่ลง : 08/08/2560
โครงการรวมใจปลูกกล้ายางนา หัวข้อ : โครงการรวมใจปลูกกล้ายางนา
จำนวนภาพ : 20 รูป
จำนวนผู้ชม : 140
วันที่ลง : 31/07/2560
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมกาละแมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หัวข้อ : โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมกาละแมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำนวนภาพ : 8 รูป
จำนวนผู้ชม : 175
วันที่ลง : 19/07/2560
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 หัวข้อ : ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
จำนวนภาพ : 12 รูป
จำนวนผู้ชม : 163
วันที่ลง : 13/07/2560
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 หัวข้อ : กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
จำนวนภาพ : 20 รูป
จำนวนผู้ชม : 216
วันที่ลง : 10/07/2560
โครงการคนไทยใจอาสา (ฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์) หัวข้อ : โครงการคนไทยใจอาสา (ฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์)
จำนวนภาพ : 18 รูป
จำนวนผู้ชม : 101
วันที่ลง : 10/07/2560
โครงการคนไทยใจอาสา(ทำดอกไม้จันทน์) หัวข้อ : โครงการคนไทยใจอาสา(ทำดอกไม้จันทน์)
จำนวนภาพ : 20 รูป
จำนวนผู้ชม : 122
วันที่ลง : 07/07/2560
พิธีปิดโครงการ “เข้าค่ายภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 หัวข้อ : พิธีปิดโครงการ “เข้าค่ายภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
จำนวนภาพ : 15 รูป
จำนวนผู้ชม : 94
วันที่ลง : 19/05/2560
big cleaning week ในโครงการ “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา” หัวข้อ : big cleaning week ในโครงการ “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา”
จำนวนภาพ : 23 รูป
จำนวนผู้ชม : 100
วันที่ลง : 08/05/2560
เปิดสนามฟุตอบล 7 คน ศรีสุนทร คัพครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 หัวข้อ : เปิดสนามฟุตอบล 7 คน ศรีสุนทร คัพครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
จำนวนภาพ : 1 รูป
จำนวนผู้ชม : 118
วันที่ลง : 21/03/2560
วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2560 หัวข้อ : วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2560
จำนวนภาพ : 11 รูป
จำนวนผู้ชม : 106
วันที่ลง : 20/03/2560
ศรีสุนทรมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 หัวข้อ : ศรีสุนทรมินิมาราธอน ครั้งที่ 4
จำนวนภาพ : 25 รูป
จำนวนผู้ชม : 117
วันที่ลง : 31/01/2560
 
 
แสดง 1 ถึง 20 จาก 83 (5 หน้า)