ข่าวกิจกรรม
คำแนะนำในการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ : คำแนะนำในการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวนภาพ : 1 รูป
จำนวนผู้ชม : 102
วันที่ลง : 17/12/2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2561 หัวข้อ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2561
จำนวนภาพ : 34 รูป
จำนวนผู้ชม : 114
วันที่ลง : 20/09/2561
โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาโรคเอดส์ ประจำปี 2561 หัวข้อ : โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาโรคเอดส์ ประจำปี 2561
จำนวนภาพ : 25 รูป
จำนวนผู้ชม : 98
วันที่ลง : 05/09/2561
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ประจำปี งบประมาณ 2561 หัวข้อ : โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ประจำปี งบประมาณ 2561
จำนวนภาพ : 20 รูป
จำนวนผู้ชม : 88
วันที่ลง : 04/09/2561
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนและประชาชน ปี 2561 ครั้งที 2 หัวข้อ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนและประชาชน ปี 2561 ครั้งที 2
จำนวนภาพ : 18 รูป
จำนวนผู้ชม : 52
วันที่ลง : 31/08/2561
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 87 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ : กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 87 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
จำนวนภาพ : 82 รูป
จำนวนผู้ชม : 102
วันที่ลง : 08/08/2561
การแข่งขัน เซปักตระกร้อและตะกร้อวงลีลา เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 6 หัวข้อ : การแข่งขัน เซปักตระกร้อและตะกร้อวงลีลา เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 6
จำนวนภาพ : 21 รูป
จำนวนผู้ชม : 92
วันที่ลง : 19/07/2561
มอบปัจจัย สนับสุนนกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี 2561 หัวข้อ : มอบปัจจัย สนับสุนนกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี 2561
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 130
วันที่ลง : 08/05/2561
โครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพดี ชาวศรีสุนทร หัวข้อ : โครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพดี ชาวศรีสุนทร
จำนวนภาพ : 28 รูป
จำนวนผู้ชม : 135
วันที่ลง : 25/04/2561
เปิดสนามฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลศรีสุนทร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 หัวข้อ : เปิดสนามฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลศรีสุนทร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
จำนวนภาพ : 32 รูป
จำนวนผู้ชม : 206
วันที่ลง : 19/03/2561
ศรีสุนทรมินิมาราธอนครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 หัวข้อ : ศรีสุนทรมินิมาราธอนครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
จำนวนภาพ : 32 รูป
จำนวนผู้ชม : 289
วันที่ลง : 31/01/2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 หัวข้อ : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
จำนวนภาพ : 25 รูป
จำนวนผู้ชม : 221
วันที่ลง : 15/01/2561
ปิดสนามฟุตบอล 7 คน ศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 หัวข้อ : ปิดสนามฟุตบอล 7 คน ศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
จำนวนภาพ : 1 รูป
จำนวนผู้ชม : 196
วันที่ลง : 23/08/2560
โครงการอบรมจริยธรรม แก่เยาวชน ปรจำปี 2560 หัวข้อ : โครงการอบรมจริยธรรม แก่เยาวชน ปรจำปี 2560
จำนวนภาพ : 19 รูป
จำนวนผู้ชม : 219
วันที่ลง : 08/08/2560
โครงการรวมใจปลูกกล้ายางนา หัวข้อ : โครงการรวมใจปลูกกล้ายางนา
จำนวนภาพ : 20 รูป
จำนวนผู้ชม : 202
วันที่ลง : 31/07/2560
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมกาละแมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หัวข้อ : โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมกาละแมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำนวนภาพ : 8 รูป
จำนวนผู้ชม : 299
วันที่ลง : 19/07/2560
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 หัวข้อ : ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
จำนวนภาพ : 12 รูป
จำนวนผู้ชม : 255
วันที่ลง : 13/07/2560
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 หัวข้อ : กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
จำนวนภาพ : 20 รูป
จำนวนผู้ชม : 296
วันที่ลง : 10/07/2560
โครงการคนไทยใจอาสา (ฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์) หัวข้อ : โครงการคนไทยใจอาสา (ฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์)
จำนวนภาพ : 18 รูป
จำนวนผู้ชม : 194
วันที่ลง : 10/07/2560
โครงการคนไทยใจอาสา(ทำดอกไม้จันทน์) หัวข้อ : โครงการคนไทยใจอาสา(ทำดอกไม้จันทน์)
จำนวนภาพ : 20 รูป
จำนวนผู้ชม : 209
วันที่ลง : 07/07/2560
 
 
แสดง 1 ถึง 20 จาก 30 (2 หน้า)